Oreel & duurzaamheid

Oreel & duurzaamheid

Bij Oreel maken we altijd stappen naar de toekomst, zeker als het gaat om duurzaamheid. We streven naar een innovatieve fabriek met zo min mogelijk belasting voor het milieu. De grote stapels papier uit het verleden hebben plaatsgemaakt voor monitors op alle werkplekken en ons fabrieksdak biedt plaats aan 2500 zonnepanelen waarmee we een groot deel van de energie opwekken die we in het bedrijf gebruiken. Oreel maakte al vroeg de keuze voor ledverlichting en biobrandstof. Sinds 2019 is het hele bedrijf van het gas af. Duurzaam ondernemen betekent ook dat we oog hebben voor de gezondheid van alle medewerkers. Ergonomie en veiligheid staan voorop en wie bij Oreel werkt krijgt gratis bedrijfsfruit en kan gebruik maken van een sportschool abonnement.

Sociale Verantwoordelijkheid

  • Bij Oreel willen wij een werkklimaat waarin iedereen zich veilig voelt en waar ergonomie en gezondheid voorop staan.
  • Wij verwerpen discriminatie op basis van ras, religie, geaardheid of afkomst
  • Training, Multi-inzetbaarheid en ontwikkeling voor onze mensen is een vaste waarde

Ecologische Verantwoordelijkheid

  • Wij trachten onze CO2 uitstoot maximaal te reduceren; al jaren is onze fabriek met bio brandstof verwarmd en sinds 2019 ook de kantoren
  • 2500 zonnepanelen verzorgen een groot deel van de elektriciteit die wij verbruiken en waarmee we terug leveren aan het energienet
  • LED verlichting, energiezuinige machines en actief afvalreductie beleid zijn voorbeelden van andere milieubesparende maatregelen

Economische verantwoordelijkheid:

  • Door te investeren in innovatieve technieken en software is Oreel bezig de fabriek van de toekomst vorm te geven
  • Wij streven naar lange termijn relaties met onze klanten en leveranciers; echt partnerschap. Alleen zo kun je elkaar echt versterken
  • Door zoveel mogelijk lokaal in te kopen versterken wij de gemeenschap waar onze medewerkers leven